โมมี


  โมมี

ดังที่เรา ทราบกันแล้วว่า ปฏิญญาอาเซียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2552 โดยขณะนี้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 10 ประเทศเร่งประสานความร่วมมือและดำเนินงาน เพื่อรองรับมิติใหม่ของอาเซียนจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2558 นี้ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งความร่วมมือนี้อุปมาได้ดั่งการรวม 10 ประเทศให้เป็นประเทศเดียวนั่นเอง

จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งและมีอำนาจการต่อรองกับกลุ่มประเทศคู่ค้ามากขึ้น และกำแพงด้านต่างๆ ของ 10 ประเทศภายในอาเซียนลดน้อยลง การขยายธุรกิจออกนอกประเทศ การเดินทางระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา เพื่อการทำงาน และการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเดินทาง มีความพร้อมด้านการจัดการประชุม การกระจายสินค้า การท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพ

ทั้งนี้ การเปิดเสรีของของอาเซียนได้มาพร้อมกับช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนทั่วโลก โดยในปี 2557 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน smart phone จะมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ผ่าน Desktop คอมพิวเตอร์ ซึ่งสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยนทรรศนะ การทำธุรกรรม และการสืบค้นข้อมูลสินค้า และบริการ จะเคลื่อนย้ายจากใช้จอขนาดครึ่งโต๊ะมาเป็นขนาดฝ่ามือ และซึ่งการใช้ smart phone เพื่ออำนวยความสะดวก นับวิถีชีวิตใหม่ของคนในโลกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อความพร้อมต่อมิติใหม่ของอาเซียนและพฤติกรรมการบริโภคสารสนเทศผ่าน smart phone บริษัท โมมี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้วางระบบ Server ที่รองรับการใช้งานจากทั่วโลก พัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์เพื่อสมาชิกองค์กรธุรกิจใช้สำหรับบริหารข้อมูล และพัฒนา Mobile Web Application หลักและ Addons สำหรับองค์กรที่มีความต้องการแตกต่างกัน รวมทั้งออกแบบ User Interface ที่มีประสิทธิภาพและง่ายในการใช้งาน

บริษัทฯ มีความภูมิใจในการเป็นส่วนร่วมในการเสริมศักยภาพและเพิ่มความพร้อมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรธุรกิจของไทยและอาเซียนและมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างทุ่มเท เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเมื่อองค์กรธุรกิจเข็มแข็งจะเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และประชาคมอาเซียนต่อไป

 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
 โมมี
โมมี

โมมี


Filled under: Chiangmai, Featured


CONTACT THAIIS


THAI INTERACTIVE STUDIO COMPANY LIMITED E-mail: info(a)thaiis.co.th Web: thaiis.com Cell: +66 8 5040 0555
Post Address THAI INTERACTIVE STUDIO COMPANY LIMITED 239 CMU Art Museum, Nimmanhaeminda Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
THAIIS ON GOOGLE+
THAIIS ON FACEBOOK